کالادیوم ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر

کالادیوم: ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر کشتی رانی سامانه کسب و کار

راه اندازی سامانه هوش کسب وکار سازمانی ، صرفه جویی ارزی ۲۵ هزار دلاری با تعمیر تجهیزات استراتژیک

مدیرعامل شرکت بنادر و دریا نوردی خبر داد: سامانه هوشِ کسب‌وکار سازمانی (BI) با داشبوردهای مدیریتی و مشتری محور راه اندازی شده است هست. محمد سعید نژاد مد..

ادامه مطلب