کالادیوم ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر

کالادیوم: ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر کشتی رانی سامانه کسب و کار

توضیحات دو نماینده در مورد از بین بردن سهمیه فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد در کنکور

یک عضو هیئت رئیسه مجلس و مدیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه راجع به روند از بین بردن ماده مربوط به دریافت سهمیه کنکور جهت فرزندان جانبازان و ایثاگران زی..

ادامه مطلب

صدای خمپاره بود ، تکذیب سقوط بالگرد در شهر ری

حمیدرضا آرزوی بزرگ مهر در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: یک عدد خمپاره عمل نکرده مربوط به مانور عملیاتی سال گذشته، امروز در منطقه شهر آفتاب منفجر شد که ..

ادامه مطلب