کالادیوم ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر

کالادیوم: ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر کشتی رانی سامانه کسب و کار

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تغذیه عنکبوت‌ها با گرافن جهت تولید محکم‌ترین ابریشم

به تازگی محققان ایتالیایی و انگلیسی ابریشم بسیار محکمی از عنکبوت‌هایی تولید کرده که با گرافن تغذیه شده است بودند. 

تغذیه عنکبوت‌ها با گرافن جهت تولید محکم‌ترین ابریشم

تغذیه عنکبوت ها با گرافن جهت تولید محکم ترین ابریشم

عبارات مهم : تغذیه

به تازگی محققان ایتالیایی و انگلیسی ابریشم بسیار محکمی از عنکبوت هایی تولید کرده که با گرافن تغذیه شده است بودند.

تیم علمی به رهبری پروفسور “نیکلا پوگنو” (Nicola Pugno) از دانشگاه تِرنتو ایتالیا، نوعی آب مخصوص را به سه گونه عنکبوت خوراندند. این آب حاوی دانه های میکروسکوپی گرافن یا نانوتیوب های کربن بود که از ورقه های رل شده است گرافن تولید شده است بودند. گرافن ورقه ای از اتم های کربن است(که این ورقه خود دارای ضخامت یک اتم است) و در حال حاضر محکم ترین ماده دنیا به شمار می آید.

تغذیه عنکبوت‌ها با گرافن جهت تولید محکم‌ترین ابریشم

دانشمندان با بررسی ابریشم تنیده شده است به وسیله این عنکبوتها دریافتند گرافن وارد فیبرهای ابریشم آنها شده است بود، در نتیجه، استحکام و “چقرمگی”(toughness) آن بسیار بیش از ابریشمی بود که به وسیله عنکبوت معمولی تنیده می شود. چقرمگی در علم مواد به مقاومت مواد در برابر شکست در اثر اعمال تنش گفته می شود

بر اساس مطالعات انجام شده، محکم ترین ابریشمی که عنکبوت ها تنیدند دارای استحکام شکست(fracture strength) تا 5.4 گیگاپیکسل (GPa) و چقرمگی هزار و 570 ژول بر گرم بود، این در حالی است که ابریشم معمولی دارای استحکام شکست حدود 1.5 گیگاپیکسل و چقرمگی 150 ژول بر گرم است.

به تازگی محققان ایتالیایی و انگلیسی ابریشم بسیار محکمی از عنکبوت‌هایی تولید کرده که با گرافن تغذیه شده است بودند. 

این بالاترین چقرمگی فیبری است که تا به امروز حاصل شده است و استحکام ابریشم تازه با محکم ترین فیبرهای کربن برابری می کند.

جزئیات این مطالعه در مجله 2D Materialsمنتشر شد.

واژه های کلیدی: تغذیه | عنکبوت | ابریشم | عنکبوت | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs