کالادیوم ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر

کالادیوم: ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر کشتی رانی سامانه کسب و کار

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی روسیه تولید نفت خود را 200 هزار بشکه زیاد کردن داد , همگام با عربستان در اقدامی ضدایرانی

روسیه طبق توافق خود با اوپک، تولید نفتش را زیاد کردن داد و در چهار روز نخست ماه میلادی جاری ۱۱.۱۹۳ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱۱.۰۶ میلیون بشکه در روز در ژ

روسیه تولید نفت خود را 200 هزار بشکه زیاد کردن داد , همگام با عربستان در اقدامی ضدایرانی

همگام با عربستان در اقدامی ضدایرانی؛ روسیه تولید نفت خود را 200 هزار بشکه زیاد کردن داد

عبارات مهم : توافق

روسیه طبق توافق خود با اوپک، تولید نفتش را زیاد کردن داد و در چهار روز نخست ماه میلادی جاری ۱۱.۱۹۳ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱۱.۰۶ میلیون بشکه در روز در ژوئن تولید کرد

روسیه طبق توافق خود با اوپک، تولید نفتش را زیاد کردن داد و در چهار روز نخست ماه میلادی جاری ۱۱.۱۹۳ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱۱.۰۶ میلیون بشکه در روز در ژوئن تولید کرد.

روسیه تولید نفت خود را 200 هزار بشکه زیاد کردن داد , همگام با عربستان در اقدامی ضدایرانی

به گزارش اویل پرایس، روسیه و عربستان سعودی ماه گذشته متحدانشان در توافق کم کردن تولید را مجاب کردند با زیاد کردن تولید به منظور آرام کردن نگرانی های بازار و مصرف کنندگان نسبت به کمبود عرضه موافقت کنند. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اظهار کرده است که سهم روسیه از یک میلیون بشکه زیاد کردن توافق شده است تولید کشورهای اوپک و غیراوپک، حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

پیش از تصمیم کشورهای اوپک و غیراوپک جهت تسهیل محدودیتهای عرضه و کم کردن پایبندی به توافق کم کردن تولید به ۱۰۰ درصد، سهم روسیه در کم کردن تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به سطح تولید اکتبر سال ۲۰۱۶ بود. تولید روسیه در آن وقت به ۱۱.۲۴۷ میلیون بشکه در روز رسیده بود که بالاترین تولید ماهانه این کشور در ۳۰ سال گذشته بود.

روسیه طبق توافق خود با اوپک، تولید نفتش را زیاد کردن داد و در چهار روز نخست ماه میلادی جاری ۱۱.۱۹۳ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱۱.۰۶ میلیون بشکه در روز در ژ

حتی پیش از دیدار اوپک و متحدانش جهت بازبینی سیاست تولید، روسیه زیاد کردن تولیدش را شروع کرده بود و در نخستین هفته ژوئن ۱۱.۰۹ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود که ۱۴۳ هزار بشکه در روز بالاتر از سقف تولید این کشور تحت توافق اوپک پلاس بود.

انتخاب

واژه های کلیدی: توافق | روسیه | میلیون | مقایسه | عربستان | عربستان سعودی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs