کالادیوم ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر

کالادیوم: ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر کشتی رانی سامانه کسب و کار

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خرید طلا در دنیا ۹درصد کم کردن و در کشور عزیزمان ایران ۲۰۲ درصد زیاد کردن یافت / شورای جهانی طلا

شورای جهانی طلا در گزارشی اعلام کرد، تقاضای جهانی جهت طلا در نیمه نخست امسال عمدتا به علت کم کردن شدید خرید صندوق های سرمایه گذاری در بازار طلا افتی ۶ درصدی داش

خرید طلا در دنیا ۹درصد کم کردن و در کشور عزیزمان ایران ۲۰۲ درصد زیاد کردن یافت / شورای جهانی طلا

شورای جهانی طلا: خرید طلا در دنیا ۹درصد کم کردن و در کشور عزیزمان ایران ۲۰۲ درصد زیاد کردن یافت

عبارات مهم : ایران

شورای جهانی طلا در گزارشی اعلام کرد، تقاضای جهانی جهت طلا در نیمه نخست امسال عمدتا به علت کم کردن شدید خرید صندوق های سرمایه گذاری در بازار طلا افتی ۶ درصدی داشته است.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، مجموع تقاضای جهانی جهت طلا در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن 1959.9 تن بوده که نسبت به 2086.5 تن مدت مشابه سال قبل کم کردن نشان می دهد و پایین ترین میزان خرید 6 ماهه نخست از سال 2009 تاکنون می باشد.

خرید طلا در دنیا ۹درصد کم کردن و در کشور عزیزمان ایران ۲۰۲ درصد زیاد کردن یافت / شورای جهانی طلا

در سه ماهه دوم امسال نیز تقاضا جهت طلا نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 4 درصد کم کردن به 964.3 تن رسیده هست. خرید طلا جهت سرمایه گذاری، تحت تاثیر کم کردن 46 درصدی خرید صندوق های سرمایه گذاری، افتی 9 درصدی داشته است.

همچنین بانک های مرکزی دنیا در بازه زمانی آوریل تا ژوئن خرید طلای خود را 7 درصد کم کردن داده اند، و افت تقاضای هندی ها موجب شده است تا استفاده از فلز زرد جهت تولید جواهرات نیز 2 درصد کم کردن یابد.

شورای جهانی طلا در گزارشی اعلام کرد، تقاضای جهانی جهت طلا در نیمه نخست امسال عمدتا به علت کم کردن شدید خرید صندوق های سرمایه گذاری در بازار طلا افتی ۶ درصدی داش

اما در این مدت، میزان فروش شمش و سکه طلا در کشور عزیزمان ایران رشدی 202 درصدی داشته است.

واژه های کلیدی: ایران | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs