کالادیوم ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر

کالادیوم: ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر کشتی رانی سامانه کسب و کار

گت بلاگز اخبار اجتماعی جزییاتی از واگذاری بخش دیگری از زمین‌های عباس‌آباد پایتخت کشور عزیزمان ا

باز هم خبر از اراضی عباس آباد هست، باز هم واگذاری، آن هم پیمانکار. این بار خبر را وزیر راه وشهرسازی داده است: «درشورایعالی شهرسازی متوجه شدیم شهرداری پایتخت کش

جزییاتی از واگذاری بخش دیگری از زمین‌های عباس‌آباد پایتخت کشور عزیزمان ا

جزییاتی از واگذاری بخش دیگری از زمین های عباس آباد پایتخت کشور عزیزمان ایران به وسیله شهرداری دربرابر بدهی ٢٠٠میلیاردتومانی

عبارات مهم : ایران

باز هم خبر از اراضی عباس آباد هست، باز هم واگذاری، آن هم پیمانکار. این بار خبر را وزیر راه وشهرسازی داده است: «درشورایعالی شهرسازی متوجه شدیم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی دیگر از اراضی منطقه عباس آباد را به علت بدهی به یکی از پیمانکارانش واگذار کرده است.»

جزییاتی از واگذاری بخش دیگری از زمین‌های عباس‌آباد پایتخت کشور عزیزمان ا

اما شهرداري يك بخش ديگر از اين اراضي با ارزش پایتخت کشور عزیزمان ایران را به بهاي چه چيزي تهاتر كرده است؟ سوالي كه پيروز حناچي، دبير شورايعالي معماري و شهرسازي كشور و معاون وزير راه وشهرسازي به آن پاسخ مي دهد: «TOD بزرگراه حقاني در ازاي تهيه بخش ديگري از منابع مالی اتوبان صدر به پيمانكار واگذار شده است است».

مركز تلاقي خطوط مترو كه چند خط با هم تلاقي مي كنند را TOD مي گويند. تا همين حالا بخشي از بهاي اتوبان صدر، تهاتر اراضي با منطقه ٢٢، افزايش تراكم و درنتيجه افزايش معضلات ترافيكي در شاهراه تنفسی پایتخت کشور عزیزمان ایران بود ولی از اين به بعد ساخت وساز در TOD حقاني در اراضي عباس آباد هم به اين بها اضافه مي شود؛ آن هم براي پروژه اي كه نه تنها توجيه اقتصادي و زيست محيطي براي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارد كه حتي با اعتبار مصرف شده است براي آن امكان افزايش ظرفيت متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران تا دو خط وجود داشت. البته حالا معاون وزير راه وشهرسازي مي گويد كه شورايعالي شهرسازي و معماري درحال اصلاح طرح قبلي پيمانكار است تا حداقل كيفيت اجراي پروژه را اوج ببرند.

باز هم خبر از اراضی عباس آباد هست، باز هم واگذاری، آن هم پیمانکار. این بار خبر را وزیر راه وشهرسازی داده است: «درشورایعالی شهرسازی متوجه شدیم شهرداری پایتخت کش

– آقاي وزير گفته است كه بخش ديگري از اراضي عباس آباد به وسیله شهرداري واگذار شده است هست؛ جزييات اين واگذاري را توضيح مي دهيد؟

صحبتي كه آقاي وزير داشته اند، راجع به TOD حقاني درطرح عباس آباد است كه درطرح اوليه مصوب شورايعالي شهرسازي هم بوده هست. آقاي وزير حين بحث بررسي تي او دي حقاني كه كارفرماي آن يكي از موسسات اعتباري هست، از آنها پرسيد كه اين تي او دي چطور به شما رسيده است؟ آنها گفتند: اين بخش به ازاي منابعي كه براي اتوبان صدر تهيه كرديم، دراختيار ما قرار گرفته هست، درحالي که اتوبان تكميل شد و به بهره برداري رسيد ولی اين بخشي كه شهرداري به ما داده هست، كلي مشكل گير و گرفتاري دارد.

– منظور چه گير و گرفتاري است؟

آنها مي گويند ما اين پول را داديم ولی شهرداري نتوانسته بازگشت خوبي براي ما تعريف كند.

جزییاتی از واگذاری بخش دیگری از زمین‌های عباس‌آباد پایتخت کشور عزیزمان ا

– ارزش اين واگذاري چقدر بوده است؟

نمي دانم. در شورايعالي شهرسازي ما وارد بحث هاي مالي نمي شويم، چون به ما مربوط نيست ولی قطعا رقم سنگين است و شايد دربرابر ٢٠٠ميليارد تومان بدهي اين جابجايي انجام شده است باشد.

باز هم خبر از اراضی عباس آباد هست، باز هم واگذاری، آن هم پیمانکار. این بار خبر را وزیر راه وشهرسازی داده است: «درشورایعالی شهرسازی متوجه شدیم شهرداری پایتخت کش

– دقيقا چه زماني پروژه واگذار شده است است؟

همان زماني كه اتوبان صدر را مي ساختند.

– درمورد تي او دي حقاني بيشتر توضيح دهيد؟

جزییاتی از واگذاری بخش دیگری از زمین‌های عباس‌آباد پایتخت کشور عزیزمان ا

مركز تلاقي خطوط مترو كه چند خط با هم تلاقي مي كنند را TOD مي گويند؛ يعني بخش هايي كه افراد با خودروي شخصي به آن جا مي رسند، مي توانند ماشین را بگذارند و به شبكه حمل ونقل ريلي وصل شوند. حال ممكن است اين بخش پاركينگ باشد يا مركز خريد هاي روزانه كه به آن مركز موضعي شهر هم مي گويند. اين Tod طرح خوبي براي اجرا نداشت. ما هم تلاش كرديم آن را با همكاري ذينفعان طوري تغيير دهيم كه مثل بقيه طرح هاي عباس آباد ازجمله پارك آب و آتش يا پل طبيعت قابل دفاع باشد و طرح های عباس آباد را با نگاه توسعه قلمرو عمومی کامل کند. اين عنوان درجلسه گزارش شد ولی خيلي وقت است كه متوجه آن شديم.

– سازنده پيمانكار پروژه صدر است؟

نمي دانم دقيقا آن است يا نه. ولی به هرصورت اگر سازه با اين وضعيت ساخته شود، به نفع عباس آباد نيست به همين دليل هم به سمت اصلاح آن حرکت كرديم و گزارش آن را هم به شورايعالي شهرسازي داديم.

– گفته مي شود كه هيچ چيزي از اراضي عباس آباد باقي نمانده هست، شما اين حرف را قبول داريد؟

نه اينطور هم نيست كه هيچ چيزي باقي نمانده باشد. ما درطرح ها ٥ درصد سطح اشغال و حداكثر ٢٠ درصد تراكم داده بوديم ولی حالا سطح اشغال ٦ و ٨دهم درصد و تراكم هم ٢١ درصد شده است هست، يعني همين ساختمان هايي كه به نسبت كل مساحت ٥٥٠ هكتاري عباس آباد ساخته شده است هست. اينطور هم نيست كه چيزي باقي نمانده باشد ولی بايد تلاش كنيم همين باقيمانده ها درست طراحي شود. به عنوان نمونه پل طبيعت با تبديل يه يكي ازجاذبه هاي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چقدر توانسته آینده اينجا را تغيير دهد، بقيه عباس آباد هم چنين پتانسيلي دارد، بنابراين اگر اينطور نشانه گذاري كنيم، به نتيجه خوبي مي رسيم. اگر هم نكنيم كه اينجا هم مثل بقيه جاهاي پایتخت کشور عزیزمان ایران مي شود.

– يعني الان چه رقمي از اين اراضي واگذار شده است است و چه عددی باقي مانده است؟

حدود ۱۵۰هكتار آن تپه هاي مصلي است ولی ٣٥٠ هكتار آن قابل دسترس عموم است ازجمله آن قسمت هاي كتابخانه مركزي، فرهنگستان، باغ كتاب، باغ هنر، ساختمان راه آهن، ساختمان راه وشهرسازي و بانك مركزي هست. وقتي مي گوييم سطح اشغال ٦ و ٨دهم يعني مشمول بر همه اينها مي شود.

– منظور اين است كه درساخت مصلي تخلف صورت گرفته است كه جزو عرصه عمومي نيست؟

نه. تخلف صورت نگرفته است ولی درطرح عباس آباد قرار بود حصارهاي مصلي برداشته شود تا جزو فضاي شهري شود و درتپه ها نقش مستقيمي ايفا كند، ولی اين اتفاق نيفتاده است.

– مي توانيم بگوييم كه يك سوم تپه هاي عباس آباد واگذار شده است است؟

به اين معنا نه.

– ما به دنبال عدد واگذاري هستيم.

ساختمان راه آهن، وزارت راه وشهرسازي، بانك سپه، فرهنگستان كتابخانه ملي بانك مركزي عدد و رقم اينها است كه الان در دسترس من نيست.

– بعد اين كه مي گويند از اراضي عباس آباد هيچ چيزي باقي نمانده هست، يعني چه؟

اشراف كامل ندارند. ضمن اينكه سياست عباس آباد ديگر واگذاري نيست، از ١٥ سال قبل هم واگذار نكرده و بخشي از واگذاري ها را شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام داده است.

– البته شهرداري هم گفته واگذاري ها طبق قانون بوده هست، چون به بخش خصوصي واگذار نشده هست، درحالي كه پيمانكار صدر دولتي محسوب نمي شود.

پيمانكار كه دولتي نيست، ولی شايد جزو نهادهاي عمومي حساب مي شود چون سهامدار شخص خاصي نيست و تخلف هم محسوب نمي شود. از نگاه ما اگر از ٥ درصد سطح اشغال و ٢٠ درصد تراكم فراتر بروند، تخلف محسوب مي شود.

– از اين رقم ها بالاتر رفته اند؟

اگر طرح قبلي را اجرا كنند بله. ولی ما به همين دليل پرونده را به شورايعالي شهرسازي آوريم تا عنوان را بررسي كنيم و كيفيت آن را اوج ببريم. حالا اينكه شما مي گوييد؛ اي كاش اين وضعيت ايجاد نمي شد، چيزي است كه من هم با آن موافق هستم.

– ازسوي شهرداري اراده اي براي جلوگيري از واگذاري بيشتر اين اراضي وجود دارد؟

اگر شهرداري هم اراده نداشته باشد، ما نمي گذاريم ديگر واگذاري اتفاق بيفتد. همين حالا هم بررسي كرديم تا ببینيم كه نسبت به شورايعالي شهرسازي چه اتفاقي در آن جا افتاده هست، البته يك بخش هايي مثل بانك مركزي هم در دوره احمدي ن‍ژاد واگذار شد كه متاسفانه مصوبه را از شورايعالي شهرسازي دولت آقاي احمدي نژاد گرفته بودند.

اخبار اجتماعی – شهروند

واژه های کلیدی: ایران | شهرداري | شهرسازي | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs