کالادیوم ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر

کالادیوم: ارتباط اندازی الکترونیکی سازمان بنادر کشتی رانی سامانه کسب و کار

گت بلاگز اخبار اجتماعی تغییر ساعت کاری مراکز معاینه فنی در ماه رمضان

به گزارش مهر، ساعات کاری مراکز معاینه فنی به مناسبت ماه مبارک رمضان عوض کردن یافته و شهروندان می توانند جهت اطلاع از آخرین اوضاع آن به سایت ستاد معاینه فنی خود

تغییر ساعت کاری مراکز معاینه فنی در ماه رمضان

تغییر ساعت کاری مراکز معاینه فنی در ماه رمضان

عبارات مهم : ایران

ساعت کاری مراکز معاینه فنی در ماه مبارک رمضان عوض کردن کرد.

به گزارش مهر، ساعات کاری مراکز معاینه فنی به مناسبت ماه مبارک رمضان عوض کردن یافته و شهروندان می توانند جهت اطلاع از آخرین اوضاع آن به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای پایتخت کشور عزیزمان ایران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند.

تغییر ساعت کاری مراکز معاینه فنی در ماه رمضان

در حال حاضر به مراکز معاینه فنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حدود ۳ هزار دستگاه ماشین مراجعه می کنند که با توجه به ظرفیت ایجاد شده است در این مراکز و امکان پذیرش حداقل ۶ هزار دستگاه ماشین به صورت روزانه در مراکز ۱۳ گانه معاینه فنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مدت انتظار بصورت میانگین جهت اخذ معاینه فنی کمتر از نیم ساعت بوده و شهروندان می توانند بدون معطلی نسبت به اخذ معاینه فنی خودور خود اقدام کنند.

جهت به حداقل رسیدن مدت وقت معطلی در مراکز به شهروندان توصیه می شود قبل از مراجعه نسبت به بازدید، انجام سرویس های دوره ای و برطرف کردن ایرادات ماشین خود اقدام کرده تا در همان مرحله اول گواهی معاینه فنی را اخذ کنند و مجبور به مراجعات بعدی جهت آزمون های مجدد قسمت های معیوب نشوند. شهروندان جهت مطلع شدن از گردش کاری مراکز و آیتم هایی که در مراکز مورد کنترل قرار می گیرد می توانند به سایت ستاد معاینه فنی مراجعه کنند.

به گزارش مهر، ساعات کاری مراکز معاینه فنی به مناسبت ماه مبارک رمضان عوض کردن یافته و شهروندان می توانند جهت اطلاع از آخرین اوضاع آن به سایت ستاد معاینه فنی خود

ضمناً جهت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان در ایام ماه رمضان در روزهای جمعه پنج مرکز بیهقی، نیایش، آبشناسان، دماوند و امام رضا(ع) فعال هستند.

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | ماه رمضان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs